An Chuallacht Trophy image
Láithreán idirlíon is fearr
- Cumann na gCumainn UCC 2003
- Bord na gCumainn Éireann 2003
Cumann is fearr / Best Society 2003/2004
Baile / Home
Coiste (committee)
Bunreacht (Constitution)
Imeachtaí na Seachtaine (Weekly events)
:: Abbey Tavern
:: Áras na Díge
:: Seomra Caidrimh
Imeachtaí na Bliana (Annual events)
:: Spraoi Cois Laoi
:: Seachtain na Gaeilge 2003
:: Idir Súgradh agus Dáiríre 2002
Litir na Seachtaine
Griangraifeanna (Photographs)
Clár Plé (Discussion board)
SU Message Board
Nuachtlitir (Newsletter)
Naisc úsáideach (Useful links)
        Fógraíocht & Poiblíocht

Pleidhcíocht

Tradsoc sa Lobby

Abbey Tavern
Tabhairne na Mainistreach
Tradsoc sa Lobby
An bhfuil tú caillte? Féach an léarscáil >>

An Chuallacht: 1912 – 2002

PHP ElephantBaineann an láithreán seo úsáid as PHP

GeoURL
Fáilte chuig láithreán idirlíona na Cuallachta. Ar an suíomh seo, feicfidh sibh gach saghas eolas faoin gCuallacht, na himeachtaí a bhíonn ar siúil gach seachtain  agus na cinn speisialta a eagraímid i rith na bliana. Tá roinnt griangraifeanna  "suimiúla" le feiceáil, altanna faoi shaol na Gaeilge (Litir na Seachtaine), agus naisc  go dtí suíomhanna Ghaelach eile.

· Féach an cartlann (archives) ar dheis chun scéalta na bliana díreach thart a fheiceáil.
· Bainigí usáid as an gclár plé  más maith libh, agus cuir do sheoladh ríomhphoist ar an líosta  chun nuacht agus fógraíocht faoi imeachtaí na Cuallachta a fháil ó am go h-am (ní gheobhaidh sibh SPAM uainn!).

Cruinniú Cinn Bliana - Déardaoin 18ú       Shamrock (17/3/2004) Shamrock

Coiste na Cuallachta Cruinniú Cinn Bliana (AGM)

Déardaoin 18ú Marta, 1:00in

Seomra Caidrimh, Áras Uí Rathaille

Más maith leat bheith ar choiste na Cuallachta 2004/2005, bí ag an gcruinniú go luath.

 

Fugitive na Cuallachta       Shamrock (17/3/2004) Shamrock

Fugitive na CuallachtaMí na Gaeilge: 16/2/04 - 12/3/04

Fugitive na Cuallachta - buaiteoir:

Ar deireadh, rugtar air. Chomhghairdeas le Olaf agus Gillian a bhuaidh €1000 maidin Dé hAoine.

Lá 'le Pádraigh shona dhaoibh go léir ón gCuallacht Shamrock

 

Fugitive na Cuallachta: buaiteoir inniu      (3/3/2004)

Fugitive na CuallachtaMí na Gaeilge: 16/2/04 - 12/3/04

Fugitive na Cuallachta - an scéal go dtí seo:

Dé Luain
Bhí an fugitive "ag ithe in Áras na Mac Léinn", agus má raibh tú ag éisteacht leis an radió bhí a fhios agat go raibh ort seanfhocal a rá chun an duais a bhuachaint. Ba é an seanfhocal ná "Tús maith leath na h-oibre." Ba bheagnach gur bhuaigh duine an duais, ach níor abair sé/sí an seanfhocal leis an fugitive, so ní raibh an €100 buaite agus bhí sé curtha leis an duais Dé Máirt.

Dé Máirt
Ar an Máirt bhí an fugtitive "ag usáid ríomhaire faoi thalamh" agus ag caitheamh hata aisteach. Ní raibh seanfhocal ar bith i gceist, agus de réir dealramh bhí sé (nó sí!) á lorg ag daoine sna saotharlann ríomhaireachta in íochtar Boole. Níor rugtar ar an fugitive áfach, a bhí ag úsáid ríomhaire i Q-1 sa leabharlann!

Dé Céadaoin
€300 a bhí ar fáil maidin inniu, agus bhuaigh beirt mac léinn é. Bhí an fugitive i "bhfoirgneamh éigin sa choláiste, ainmnithe tar éis duine, agus le gloine ar an dtosach." Rugtar é in Áras Uí Rathaille - bhí sé ag léamh páipéir nuachtáin bun ós cionn. Beidh €100 ar fáil arís maidin amárach, agus €200 - €400 Dé hAoine...

 

Fugitive na Cuallachta: duais €1,000!      (29/2/2004)
Fugitive na Cuallachta  

Raidió Campus ChorcaíMí na Gaeilge: 16/2/04 - 12/3/04

Tá an-athas orainn comórtas an-speisialta a cur ar siúl i rith na coicíse seo chugainn, le cabhair ó Foras na Gaeilge. 'Sé Fugitive na Cuallachta an comórtas úd, agus tá suas le €1000 le buachaint!

Éist le Raidió Campus Chorcaí 97.4FM gach maidin timpeall 10.50am chun an 'clue' a fháil.

Caithfidh tú ceist a chur ar an fugitive "An tusa fugitive na Cuallachta?" Tugfar nod (clue) gach maidin ar an raidió faoin fugitive. Léireoidh an nod a chumadh agus an áit ina bhfuil sé nó sí.

Má fhaigheann tú an duine cheart, buann tú suas le €1000. Ní rugtar ar an Luain nó ar an Máirt é (nó í), so beidh duais €200 le buachaint ar an gCéadaoin. Cuirtear €100 breise ar an duais gach lá nach faightear é. Dé hAoine an 5ú Márta, beidh 'double bonus' ar fáil, i.e. má tá €300 i gceist, gheobhaidh tú €600.

 

Stádas na Gaeilge san Aontas Eorpach       (3/2/2004)
Fógra  

CRUINNIÚ POIBLÍ
Public Meeting

STÁDAS NA GAEILGE SAN AE
Status of Irish in the EU

6.00pm
DÉ CÉADAOIN, 18ú FEABHRA 2004

Wednesday, 18th February 2004

BOOLE 4

FÁILTE ROIMH CHÁCH

All Welcome

Tuilleadh eolas / Further details :
Ar Son na Gaolainne >> Adobe Acrobat format [73Kb] Microsoft Word format [30Kb]

 
Fógra

Griangraifeanna Spraoi 2003       (6/1/2004)
Spraoi 2003  

Spraoi Cois Laoi 2003
Bhí Spraoi 2003 ar siúil idir an 1ú - 5ú mí na Nollag. Anseo feictear griangraifeanna ón oscailt oifigiúil in Óstán Jurys, Seán Óg san áireamh! Chomh maith le sin, tá roinnt pictiúirí den Céilí Mór, agus fiú giota scannán gearr le Máirtín agus Fionnán de Cógáin ag déanamh rince na scuaba. Bhí torramh traidisiúnta agus tráth na gceist ar siúl san Abbey Tavern ar an Máirt, agus chuireamar deireadh le Spraoi sa Mardyke agus Brunos oíche Dé Déardaoin.

Oscailt oifigiúil >>
Céilí Mór >>
Tráth na gCeist san Abbey Tavern >>
Oíche Dé Déardaoin >>
Oíche Dé Déardaoin arís >>

 

Spraoi Cois Laoi 2003   ::   1-5 Nollag       (25/11/2003)
Céilí Mór 2002
Fógra Spraoi
Fógra Spraoi

Anseo faoi dheireadh - Spraoi Cois Laoi 2003. Beidh sé ar siúl i rith an chéad seachtain de mhí na Nollag. Seachtain bhreá, bhríomhar, 's anamiúil i gcónaí is í Spraoi Cois Laoi.

Beimid ag tosnú le Oíche Oscailte agus Céilí Mhór i Jury's ar an Luan. Dé Máirt beidh tórramh traidisiúnta ar siúl i rith an lae agus beidh sé ag ath-thosnú arís istoíche san Abbey Tavern. Ar an gCéadaoin beidh ceolchoirm ar siúl am lóin sa tSeomra Caidrimh leis an gCumann Ceoil Tradisiúnta agus beidh Oíche Shiamsaíochta an oíche sin le Ger Wolfe, John Spillane agus Louis de Paor, gan dabht beidh sár-oíche ann. Déardaoin beidh lá beomhar againn - ag tosnú sa tSeomra Caidrimh idir 12 agus 2. Um thráthnóna beidh iomáint faoi dhíon sa Mardyke Arena, ina dhiaidh sin beimid ag dul go dtí Aras na Díge le haghaidh ceoil, ól, craic agus cainte.

Sonraí ar fáil anseo: Clár ama Spraoi 2003.

Bí ag féachaint amach d'fhógraíocht agus do phóstéirí fé Spraoi Cois Laoi. Beidh fáilte mhór roimh gach éinne- ní gá le Gaeilge líofa!!
"Is fearr Gaeilge briste ná Béarla cliste"


Scoláireachtaí Gaeltachta 2003       (27/9/2003)
Barr cnoc Bréannan Bhí na scoláireachtaí ar siúil arís i mbliana, agus bhí an-chraic againn thiar i gCorca Dhuibhne. Mura raibh tú ann, bí ag tnúth le scéalta faoi exploding dolphins, an asal a ligeann broim as go rialta, agus "The Irish monkeys that saved European culture".

Tá roinnt griangraifeanna curtha suas agam agus b'fhéidir go mbeidh níos mó ann i gceann seachtain nó dhó. Má tá pictiúir agaibh, is féidir iad a thabhairt domsa (Micheál) agus scanáilfaidh mé iad.
Leathanach 1 agus Leathanach 2
Ar an liathróid, a bhuachaill!
Sa Bhóthar pub

Cartlann / Archives
Áiseanna:
Ionad na Gaeilge Labhartha

Message Board

Join our mailing list
Cuardaigh An Foclóir Beag
E-phost
Déan teaghmháil linn:
gaeilge@www.ucc.ie
Scéalta, fógraíocht, smaointe srl chuig an seoladh thuas.

 Mí na Gaeilge 2004
Fugitive na Cuallachta
 Buíochas le Foras na Gaeilge
 Tuilleadh eolas anseo >>

 Best PR 2003/2004 
An Chuallacht: Best Society PR 2003/2004
 Postaer srl. anseo >>

 Seisiún in Áras na Díge 
Dlúthcáirde
 Níos mó le fáil anseo >>